Elementor #118

Het MVO beleid van Confexion

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk pijler waarop Confexion is gebouwd. Onze doelstelling op maatschappelijk terrein is dat we een duurzame inhoudelijke en financiële bijdrage willen leveren aan relevante projecten die nationaal en internationaal lichamelijk gehandicapte jongeren en volwassenen in achterstandsposities ondersteunen in het vergroten van arbeidskansen.

Maatschappij

Wij willen kansarme jongeren en volwassenen steunen op het gebied van hun ontwikkeling en het kunnen participeren in de arbeidsmarkt. Door betrokkenheid bij een aantal nationale en internationale organisaties steunen wij jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking. Door middel van kennisoverdracht en financiële bijdrage steunt Confexion een aantal projecten in India waar gehandicapte straat kinderen worden opgevangen, moeders met een gehandicapt kind de opvang voor hun kind kunnen realiseren,en draagt Confexion bij aan het bouwen van een school voor gehandicapte kinderen. Van de opbrengst van elke tilband wordt een percentage afgedragen aan deze projecten.

Milieu

Wij proberen onze ecologische footprint te beperken. De gebruikte materialen zijn ecologisch verantwoord. Wij maken gebruik van gerecyclede garens, bamboe en ECO katoen. Het  snijafval wordt gescheiden voor recycling en ook oude tilbanden kunnen bij ons ingeleverd worden voor recycling.  Wij denken graag met u mee om ook voor uw organisatie het afval te beperken en een oplossing te vinden voor de recycling van oude tilbanden.

 

Confexion en ErvaarWerk

Iedereen die wil werken, moet die kans krijgen. Ook als je daarbij begeleiding nodig hebt. ErvaarWerk gelooft dat mensen met een arbeidsbeperking volwaardig onderdeel kunnen zijn van het arbeidsproces. Door onder begeleiding aan de slag te gaan bij een ‘gewoon’ bedrijf sta je dichterbij de samenleving en doe je mee!

ErvaarWerk en Confexion zijn een mooie samenwerking aangegaan. Deze samenwerking met Confexion gevestigd aan de Industrieweg 14 in Assen levert vanaf medio 2020 unieke werkplekken op. ErvaarWerk zal de begeleiding bij deze activiteiten verzorgen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid voor arbeidsparticipatie voor mensen met een dagbestedingsindicatie binnen de beschutte structuur van het bedrijf Confexion.

www.ervaarwerk.nl 

'Bij Confexion hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een fijne en volwaardige werkplek'.
Nynke Grevers
Werkplein Drentse A/ iWerk